Faqja Kryesore
Rreth AJLS
Bordi Editorial
Misioni
Numri i Tanishëm
Arkiva
Dërgimi i Punimeve
Kontakti


Rreth AJLS Misioni

Revista Shqiptare për Studime Ligjore (RSHSL) përpiqet që të nxisë studimin e pavarur dhe kritik në fushën e drejtësisë si dhe studimet ndërdisiplinore lidhur me këtë fushë.

Për këtë qëllim Bordi editorial inkurajon paraqitjen e punimeve në fushën e drejtësisë nga studiues dhe praktikues të ligjit si dhe individë nga disiplina të tjera të lidhura me të si kriminologji, sociologji, shkenca politike dhe ekonomike.

Revista Shqiptare për Studime Ligjore mund të nxjerrë edhe thirrje për punime në tema të veçanta. Të gjithë artikujt e paraqitur për konsiderim për t'u botuar në këtë revistë do t’i nënshtrohen procesit të vlerësimit anonim nga kolegët (double-blind peer-review).[ back ]