Faqja Kryesore
Rreth AJLS
Numri i Tanishëm
Arkiva
Dërgimi i Punimeve
Titujt dhe nëntitujt
Abstrakti dhe fjalët çelës
E drejta e autorit
Përgjegjësia ligjore
Kontakti


Dërgimi i Punimeve Abstrakti dhe fjalët çelës

Punimi duhet të përfshijë një përmbledhje të strukturuar prej rreth 100-200 fjalësh si dhe 3-6 fjalë çelës që pasqyrojnë temat kryesore të mbuluar nga punimi. Këto të fundit do të përdoren për indeksimin e punimit.

Përmbledhja duhet të jetë e qartë edhe për personat që nuk e kanë lexuar pjesën tjetër të punimit. Ajo nuk duhet të përmbajë asnjë citim nga publikime të tjera të mëparshme.
[ back ]