Faqja Kryesore
Rreth AJLS
Numri i Tanishëm
Arkiva
2007 (Volumi 1)
2008 (Volumi 2, nr. 1)
2008 (Volumi 2, nr. 2)
2009 (Volumi 3, nr. 1)
2009 (Volumi 3, nr. 2)
2011 (Volumi 4, nr. 1)
2011 (Volumi 4, nr. 2)
2013 (Volumi 5)
2015 (Volumi 8)
Dërgimi i Punimeve
Kontakti


Arkiva 2007 (Volumi 1)

Konferenca e Seksionit të Drejtësisë të Institutit Alb-Shkenca u mbajt me datë 15 Gusht 2007 në kuadër të Takimit të Dytë Vjetor të Institutit.

Në këtë konferencë u prezantuan gjithsej katër punime, përkatësisht nga z. Gentian Gurra, z. Qerkin Berisha, z. Gentian Zyberi, dhe z. Jeton Bytyqi.

Konferenca u zhvillua normalisht dhe prezantimet u shoqëruan me diskutime e pyetje të shumta nga të gjithë pjesëmarrësit.

Ndikimi i Pranisë Ndërkombëtare në Zhvillimin e Drejtësisë Penale në Kosovën e Pasluftës: Sfidat e Bashkëpunimit (Të Munguar) Mes Gjyqtarëve Vendorë dhe Ndërkombëtarë
Gentian GURRA

Abstrakt Abstrakt         Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

Problemet dhe Arritjet në Fushën e së Drejtës Civile në Kosovë
Qerkin BERISHA

Abstrakt Abstrakt         Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

Përgjegjshmëria e Institucioneve Qeverisëse të Kosovës në Drejtim të Respektimit të të Drejtave të Njeriut: Aktualiteti dhe e Ardhmja
Gentian ZYBERI

Abstrakt Abstrakt         Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

Përafrimi i Legjislacionit të Kosovës me Acquis Communautaire të BE-së: Sfidat dhe Perspektivat
Jeton BYTYQI

Abstrakt Abstrakt         Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

[ back ]