Faqja Kryesore
Rreth AJLS
Numri i Tanishëm
Arkiva
2007 (Volumi 1)
2008 (Volumi 2, nr. 1)
2008 (Volumi 2, nr. 2)
2009 (Volumi 3, nr. 1)
2009 (Volumi 3, nr. 2)
2011 (Volumi 4, nr. 1)
2011 (Volumi 4, nr. 2)
2013 (Volumi 5)
2015 (Volumi 8)
Dërgimi i Punimeve
Kontakti


Arkiva 2009 (Volumi 3, nr. 2)

SHËRBIMI I KUJDESTARISË NDAJ TË MITURVE JASHTË KUJDESIT PRINDËRORE DHE ROLI I SHTETIT SHQIPTAR
Ilda MELO, LL.M

Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

VEPRAT PENALE NË FUSHËN E NARKOTIKËVE
Prof.As. Dr. Fatos GJATA

Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

NDIHMA JURIDIKE PA PAGESË NË PROCEDURËN E SHKURORËZIMIT
Arta SELMANI

Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

E DREJTA E GJYKIMIT BRENDA AFATIT TË ARSYESHËM
Emine ZENDELI

Artikulli i Plotë Artikulli i Plotë     

SISTEMI GJYQËSOR I KOSOVËS NËN ADMINISTRIMIN E KOMBEVE TË BASHKUARA DHE TË DREJTAT E NJERIUT
Mr.sc. Rafet HAXHAJ

Artikulli i Plotë Artikulli i Plotë     

[ back ]