Faqja Kryesore
Rreth AJLS
Numri i Tanishëm
Arkiva
2007 (Volumi 1)
2008 (Volumi 2, nr. 1)
2008 (Volumi 2, nr. 2)
2009 (Volumi 3, nr. 1)
2009 (Volumi 3, nr. 2)
2011 (Volumi 4, nr. 1)
2011 (Volumi 4, nr. 2)
2013 (Volumi 5)
2015 (Volumi 8)
Dërgimi i Punimeve
Kontakti


Arkiva 2011 (Volumi 4, nr. 1)

DISA MËNYRA TË PËRLIGJJES TË SË DREJTAVE NË SHTETIN LIGJOR: PARADIGMA E HABERMASIT
Adriana ANXHAKU

Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

TRANSPLANTET LIGJORE TË NEVOJSHME PËR PROCESIN E INTEGRIMIT DHE KUSHTET E BRENDSHME INSTITUCIONALE E ADMINISTRATIVE PËR SUKSESIN E TYRE
Eralda (METHASANI) ÇANI

Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

GJYKATA KUSHTETUESE SHQIPTARE SI NJË MJET ANKIMI EFEKTIV NË KUADËR TË KONVENTËS EUROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT NË LIDHJE ME MOSEKZEKUTIMIN E VENDIMEVE GJYQËSORE TË FORMËS SË PRERË
Elsa TOSKA DOBJANI

Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

MASAT EDUKUESE TË PARASHIKUARA NË KODIN PENAL DHE ZBATIMI I TYRE NË SHQIPËRI
Enkelejda TURKESHI

Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

SISTEMI I DREJTËSISË PËR TË MITUR NË SHQIPËRI KRAHASUAR ME STANDARTET NDËRKOMBËTARE
Femi SUFAJ, MA

Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

PROMOVIMI DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE NËN KUJDESTARINË E INSTITUCIONEVE TË PËRKUJDESJES SOCIALE
Ilda MELO

Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

AUTONOMIA E ZBATIMIT TË LIGJIT KOMUNITAR
Iva ZAJMI

Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

[ back ]