Faqja Kryesore
Rreth AJLS
Numri i Tanishëm
Arkiva
2007 (Volumi 1)
2008 (Volumi 2, nr. 1)
2008 (Volumi 2, nr. 2)
2009 (Volumi 3, nr. 1)
2009 (Volumi 3, nr. 2)
2011 (Volumi 4, nr. 1)
2011 (Volumi 4, nr. 2)
2013 (Volumi 5)
2015 (Volumi 8)
Dërgimi i Punimeve
Kontakti


Arkiva 2013 (Volumi 5)

Rishikimet Jo-Formale të Kushtetutës: Praktika Shqiptare
Entela Hoxhaj dhe Florian Bjanku

Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

E Drejta për Informim mbi Çështjet e Mjedisit: Legjislacioni Shqiptar në Vështrim Krahasues me Konventën e Aarhus-it
Irma Baraku

Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

Transparenca Fiskale në Teori dhe Praktikë: Rasti i Kosovës
Bedri Peci

Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

Ekzekutimi i Vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut që Lidhen me Procedimet Penale: Vështrim Krahasues mbi Rihapjen e Procesit Penal në Nivel Kombëtar
Valbona Pajo (Bala)

Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

Qasja e Publikut dhe e Mediave në Procedurat Gjyqësore: Mediat Ndërmjet Transparencës dhe Dhënies së Informacionit të Gabuar
Rafet Haxhaj

Artikulli i plotë Artikulli i plotë     

[ back ]